Licea terapeutyczne zostały powołane, aby wspierać prawidłowy rozwój edukacyjny uczniów o specyficznych potrzebach. Panuje w nich kameralna i przyjazna atmosfera, wzajemne zrozumienie oraz akceptacja. To doskonałe rozwiązanie dla osób młodych, które nie potrafią odnaleźć się w tradycyjnej szkole. Jakie zalety ma liceum terapeutyczne?

Czym są szkoły terapeutyczne?

Oddziały terapeutyczne zostały stworzone, aby wspierać rozwój dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Zakładają one umożliwienie uczniom jak najlepszego funkcjonowania w czasie dorastania oraz w przyszłości. Wymaga to budowania odpowiednich relacji opartych na wzajemnym zaufaniu, bycia partnerem młodych ludzi oraz zorganizowania długotrwałej pomocy o specjalistycznym charakterze. W tym celu stosuje się odpowiednie formy i metody pracy oraz zajęcia z doświadczonymi i wykwalifikowanymi pedagogami. Do założeń takich szkół należy nauczenie młodzieży z dysfunkcjami umiejętności życiowych i społecznych, które przydadzą się im w dorosłym życiu.

Jakie zalety mają licea terapeutyczne?

Szkoły terapeutyczne korzystają z pomocy specjalistycznej kadry, która wyszkolona jest pod kątem potrzeb uczniów ze specyficznymi potrzebami – tak kompleksowej opieki nie da się zapewnić dziecku w szkole masowej. Placówki terapeutyczne dbają o zatrudnianie osób, które przeszły daleką drogę, aby zdobyć niezbędne kwalifikacje. Przygotowują też indywidualny program nauczania, dostosowany do każdego ucznia. Rodzice nie muszą więc obawiać się, że ich dziecko zostanie w tyle lub nie odbierze odpowiedniej edukacji. Nauczycieli są odpowiednio przygotowani do przekazywania wiedzy w inny sposób, co wymaga od nich stosowania różnych metod. Kolejną zaletą tego rozwiązania są małe klasy, dzięki czemu każdemu uczniowi okazane jest stosowane zainteresowanie. Dziecko może czuć się rozumiane, co ma dobry wpływ na jego rozwój. W liceach terapeutycznych zapisani są rówieśnicy, którzy zmagają się z podobnymi problemami. Umożliwia to zacieśnianie więzi i zawiązanie prawdziwych przyjaźni.