Obowiązek alimentacyjny zazwyczaj kojarzy się z rodzicem, który po rozwodzie musi płacić określoną sumę pieniędzy na utrzymanie dziecka byłemu współmałżonkowi. Niewiele osób wie jednak, że alimenty mogą być przyznane także samem partnerowi małżeńskiemu – jeśli istnieją ku temu określone powody. Duże znaczenie w takiej sytuacji odgrywa zarówno powód rozwodu, jak i orzeczenie o winie, które ustalane jest na drodze sądowej. Co warto wiedzieć o tym, dosyć nietypowym rozwiązaniu?

Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie – kiedy powstaje?

Obowiązek alimentacyjny to w pewnym sensie przedłużenie wzajemnej pomocy, na którą godzą się małżonkowie w chwili ślubu. W większości przypadków zapomoga ta nie przysługuje partnerowi, który w pełni uznany jest za winnego. Z drugiej strony, jeżeli wina zostanie orzeknięta po obu stronach, a jeden ze współmałżonków żyje w niedostatku może starać się o alimenty. Co jednak oznacza życie w niedostatku? Określa to artykuł 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Według tego zapisu, prawo alimentacyjne przysługuje po rozwodzie współmałżonkowi w znacznej gorszej sytuacji finansowej i życiowej – musi to jednak być odpowiednio uzasadnione, a druga strony powinna być w stanie te potrzeby zaspokoić. Jak może to wyglądać w praktyce? Niekiedy rozwód powoduje znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej niewinnego partnera – otrzymuje więc on wsparcie na określony czas, w wysokości, którą ustala sąd. W uzyskaniu dalszych informacji pomoże prawnik. Rozwody to coraz częściej wyszukiwana fraza, stąd wzrastająca liczba kancelarii w największych miastach Polski specjalizujących się w prawie rodzinnym.

Alimenty po rozwodzie – o czym jeszcze warto pamiętać?

Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie nie jest przyznawany dożywotnie. Zapomoga ta wypłacana jest do czasu zmiany okoliczności, które zasądziły o jej nadaniu. Dotyczy to również zmiany jej wysokości, w szczególności zwiększenia – jeżeli jest to uzasadnione przez poszkodowanego. Obowiązek ten ustaje automatycznie, jeżeli małżonek pobierający zapomogę zawrze nowe małżeństwo. Istnieją jednak wyjątki, między innymi, jeśli obowiązek płacenia alimentów zostanie przyznany przez sąd na odgórnie ustalony okres – na przykład 5 lat.