Żylaki to zmiany naczyniowe, występujące w kończynach dolnych. Schorzenie to dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn, choć tych ostatnich w ograniczonym zakresie. Grupa zagrożona dolegliwością to osoby po czterdziestym roku życia. Żylaki są tworami o wrzecionowatej lub workowatej postaci, stanowiące poszerzenia żył usytuowanych na powierzchni ciała. Charakterystyczne dla ich budowy jest wydłużenie kształtu i poskręcanie całej struktury. Wśród żylaków wyróżniamy pierwotne, wtórne i o rzadkiej etiologii. Żylaki wtórne to twory naczyniowe powstające jako efekt zmasowanego przepływu krwi poprzez żyły powierzchniowe kończyn dolnych, co spowodowane jest brakiem drożności żył głębokich. Niedrożność ta jest najczęściej bezpośrednim następstwem przebytej zakrzepicy. Zdarza się czasem, że zwiększony przepływ jest skutkiem poważnego defektu związanego z zastawkami w żyłach głębokich lub przeszywających. Żylaki, których etiologia jest rzadka, spowodowane są wrodzonymi, albo też nabytymi przetokami tętniczo – żylnymi. Zdarza się także ze ich przyczyną jest tak zwany Zespół Klippela-Trénaunaya. Jest to zespół wad wrodzonych, który bezpośrednio związany jest malformacjami – pierwotnymi zaburzeniami funkcji komórek, powodującymi nieprawidłowy rozwój tkanek i narządów. W przypadku Zespołu Klippela-Trénaunaya mamy do czynienia z malformacjami naczyniowymi, które charakteryzują się przerostem kości i tkanek miękkich, co dotyczy szczególnie kończyn dolnych; naczyniakami, które obejmują swoim zakresem całą zmienioną schorzeniem kończynę; rozległymi żylakami kończyny dolnej oraz licznie występującymi przetokami tętniczo – żylnymi.