Chyba każdy z nas skorzystał z pomocy lekarza POZ, czyli Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Czym jednak dokładnie zajmuje się taki lekarz i kiedy możemy korzystać z jego pomocy zgodnie z przepisami?

Podstawowa Opieka Zdrowotna, w skrócie POZ, jest rodzajem powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej.

Świadczenia POZ są udzielane osobom posiadającym ważne ubezpieczenie zdrowotne, które wybrały lekarza, pielęgniarkę oraz położną POZ. Pacjent posiada prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ i może dokonywać ich zmiany.

Gdzie świadczone są usługi POZ?

POZ, czyli Podstawowa Opieka Zdrowotna świadczona jest przede wszystkim w tak zwanych warunkach ambulatoryjnych, czyli w przychodni, poradni czy w gabinecie lekarskim.

Warto jednak wskazać, że w uzasadnionych przypadkach opieka POZ jest również dostępna w domu pacjenta albo też w domu pomocy społecznej, w którym pacjent aktualnie przebywa.

Kiedy dostępne są usługi POZ?

Przepisy wskazują, że świadczenia POZ udzielane są pacjentom w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 18:00. Wyłączone są dni ustawowo wolne od pracy.

Filie POZ mogą działać w godzinach krótszych niż 8:00 – 18:00, ale tylko wtedy, gdy pacjenci posiadają dostęp do służy zdrowia w innej przychodni, która należy do danego świadczeniodawcy.

Gabinet zabiegowy, w którym dokonuje się także szczepień, powinien być otwarty w godzinach otwarcia punktu POZ. Przynajmniej raz w tygodniu powinien być on też dostępny po godzinie 15:00.

POZ poza standardowymi godzinami pracy

W przypadku, gdy pacjent potrzebuje pomocy lekarza POZ poza godzinami pracy jego przychodni, wówczas może on skorzystać z tak zwanej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest dostępna bezpłatnie, bez skierowania, w dowolnym punkcie, który świadczy tego typu usługi. Skorzystanie z takiej opieki zalecane jest wtedy, gdy u pacjenta dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia.

Służba zdrowia w tym zakresie dostępna jest w określonych punktach – ich adresy można znaleźć także przez internet.