Frezowanie to jedna z najważniejszych metod obrabiania metali. Wykorzystuje się ją do tworzenia rowków, frezów, nacinania gwintów i wielu innych przeróbek na powierzchni metali. Coraz częściej do tej pracy wykorzystuje się urządzenia CNC, zapewniające większą powtarzalność i precyzję wykonywanych frezów. Metod frezowania jest kilka i wybór konkretnej zależeć powinien głównie od pracy, którą zamierzamy wykonać.

Metody frezowania

Podział metod frezowania przebiega według różnych faktorów – jednym z nich jest rozmieszczenie ostrzy noża – tu wyróżniane są trzy główne metody frezowania – obwodowe, czołowe i skośne.

  • frezowanie obwodowe (walcowe) – jest wtedy, gdy oś frezu jest umieszczona równolegle do powierzchni poddawanej obróbce,
  • frezowanie czołowe – kiedy oś frezu jest umieszczona prostopadle do poddawanej obróbce powierzchni,
  • frezowanie skośne – mówimy o nim wtedy, kiedy oś frezu jest pod kątem (0-90 stopni) względem powierzchni, z którą pracujemy.

Kolejna linia podziału metod frezowania przebiega według konstrukcji – frezowanie może być niepełne, swobodne i pełne.

  • z frezowaniem niepełnym (dwustronnym) mamy do czynienia, gdy podczas pracy powstają dwie obrobione powierzchnie,
  • frezowanie pełne następuje, gdy po zakończeniu procesu uzyskujemy trzy obrobione powierzchnie,
  • frezowanie swobodne skutkuje powstaniem jednej powierzchni, stąd też nazywane jest również jednostronnym.

Frezowanie metali Łódź możemy również podzielić odnośnie kinematyki. Może być ono przeciwbieżne lub współbieżne.

  • współbieżne ma miejsce wtedy, gdy przedmiot obrabiany obraca się w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu narzędzia,
  • przeciwbieżne, jak sama nazwa wskazuje, zakłada odwrotny obrót narzędzia względem obrabianego przedmiotu.

Oczywiście to niejedyne czynniki mające wpływ na końcowy kształt czy rodzaj frezu – ważne są np. rozmiar i ilość ostrzy, typ i materiał, z którego zostały wykonane czy kierunek pracy. Dopasowanie tych detali do charakterystyki pracy pozwoli na osiągnięcie zakładanych wyników w szybki i efektywny sposób.