Wsparcie dobrego adwokata, w przypadku reprezentowania klienta w procesach karnych, związane jest z kompleksowym działaniem, obejmującym obsługę prawniczą na każdym stopniu postępowań karnych; zarówno jeśli chodzi o przebieg działania przygotowawczego, czyli śledztwa, albo dochodzenia, ale i podczas postępowania rozpoznawczego, co oznacza stricte już sprawy sądowe. Prawnicy zajmują się również wsparciem osób wymagających obsługi adwokackiej w postępowaniach karnych wykonawczych, których istotą jest wykonanie kary uprzednio zasądzonej prze organ sądowy. Dotyczy to między innymi wyłączenia odpowiedzialności karnej, jak również odroczenia czy zawieszenia wykonania kary, ewentualnie przedterminowego zwolnienia. Jeżeli chodzi o zakres oferowanych usług prawniczych to jest on nieograniczony do sytuacji, w jakiej znalazł się klient; adwokaci obsługują z jednakową sumiennością zarówno osoby, które zostały w różnorodny sposób poszkodowane i oczekują od wymiaru sprawiedliwości powetowania swoich strat, jak i bronią ludzi oskarżonych, każdy człowiek bowiem ma prawo do zabiegania o oczyszczenie z zarzucanych mu win. Życie zaś niejednokrotnie pokazało, że wyroki sądów zapadają często obciążając osoby niewinne i nie dowodząc sprawiedliwości pokrzywdzonym, co jawnie pokazuje jak ważne jest, by adwokat dysponował rozległą wiedzą i umiejętnościami prawniczymi; aby mógł, dokładając wszelkich starań, udowodnić przed sądem wyższość racji swego klienta.