Od dekad Polacy inwestują przeważnie w nieruchomości – zdecydowanie wśród inwestorów indywidualnych dominuje ten rodzaj odkładania kapitału. Jednak po trzech dekadach niemal nieprzerwanych wzrostów nad rynkiem nieruchomości zaczynają się zbierać ciemniejsze chmury. Czy wciąż opłaca się myśleć o nieruchomościach jako o lokacie oszczędności?

Nieruchomości – co się zmienia?

Pandemia Covid-19 przyniosła ze sobą wiele zmian, ale uczciwie trzeba przyznać, że nie tylko ona wpłynęła na sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce. Trendy demograficzne już od dłuższego czasu wskazywały na zmniejszające się zapotrzebowanie na nowe mieszkania (również pod wynajem), co w znacznym stopniu było tuszowane poprzez imigrację, głównie z Ukrainy i Białorusi. Wysoką rentownością mogły wykazać się np. małe mieszkania w centrach największych polskich miast. Dziś sytuacja zaczyna wyglądać nieco inaczej. Po pierwsze, pandemia sprawiła, że do miast przyjechało znacznie mniej młodzieży w celu podjęcia kształcenia akademickiego. Nauczanie zdalne czy po prostu zmiana planów spowodowała, że zdecydowali się pozostać w swoich domach. Ponadto więcej niż kiedykolwiek osób pracuje z domu lub w systemie hybrydowym, a wielu pracodawców zapowiada, że pozostawi taki model na dużej. W związku z tym coraz więcej osób, zamiast mieszkać w niewielkim mieszkaniu w centrum miasta preferuje swój dom w odleglejszych lokalizacjach. Spadła również liczba przyjeżdzających do Polski pracowników ze wschodu, dla których jest mniej dostępnej pracy, ale również rezerwuar demograficzny się intensywnie kurczy.

Czy więc inwestycja w nieruchomości jest nieopłacalna?

Trudno ferować jednoznaczne wyroki, jednak z wysokim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że wieloletnia „bonanza” na nieruchomościach dobiega kresu. Najprawdopodobniej dobrze ulokowane mieszkania w dużych jednostkach miejskich nadal będą w cenie, ale równocześnie te mniej atrakcyjne, szczególnie bardziej oddalone od metropolii mogą być gwałtownie przeceniane. Dlatego decydując się na inwestowanie w nieruchomości, warto dokładnie ocenić każdy zakup.